Pozovite: 063 383 970

Ratnih vojnih invalida 37, Borča (na uglu Parkića i OŠ Jovan Ristić)

ŠTA DETE TREBA DA ZNA OD 3 DO 4 GODINE?

Ivana Mašić logoped u Borči, dala je stručan savet na temu: Šta dete treba da zna od 3 do 4 godine?

 

 1. Zna da opisuje radnje na slikama („bata se smeje“, „seka se igra“), shvata razlike na najbazičnijem nivou (veliko-malo, bata-seka).
 2. Može da prepozna pravila igre (Ne lјuti se čoveče, Žmurke).
 3. Daje odgovor, razume pitanja: „Šta radiš kad si gladan?“, „Šta radiš kad ti je hladno?“.
 4. Broji redom do 5.
 5. Imenuje i prepoznaje 2-3 boje.
 6. Raspolaže rečnikom od oko 1500 reči.
 7. Govori potpunim rečenicama razumlјivo, o sebi i drugima, događajima u toku dana.
 8. Igra se izmišlјenih igara (izmišlјa uloge).
 9. Razlikuje levu i desnu stranu.
 10. Može da izrecituje pesmicu od tri strofe.
 11. Radoznalo prati sadržaje priča i postavlјa pitanja.Logopedski dijagnostički pregled možete zakazati:

 

Pozovite: 063 383 970

Ivana Mašić, diplomirani logoped

Ratnih Vojnih Invalida 37

11211 Borča (kod Osnovne Škole Jovan Ristić i Parkića)

Radno vreme: ponedeljak - petak od 08:00 do 21:00, subota od 08:00 do 16:00

Logopedski čas: 1.400,00 dinara

Uključuje: 45 minuta rada sa detetom, 15 minuta savetovalište sa roditeljima

Besplatno: dijagnostika problema (poremećaja govora i jezika)

Uključuje: 30 minuta razgovora sa roditeljima i detetom, pregledanje prethodnih nalaza, testiranje, savetovalište roditelja